ఓబిసి మోర్చా | BJP OBC Morcha

భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఓబిసి మోర్చా కమిటీ
BJP Telangana State OBC Morcha

పేరుబాధ్యత
శ్రీ ఆలే భాస్కర్అధ్యక్షులు
శ్రీ దొడ్ల సదానంద్ ముధిరాజ్ఉపాధ్యక్షుడు
శ్రీ దివాకర్ నందనంఉపాధ్యక్షుడు
శ్రీ కరబోయిన సాంబయ్యఉపాధ్యక్షుడు
శ్రీ మారంపల్లి గంగాధర్ప్రధాన కార్యదర్శి
శ్రీ గడీల శ్రీకాంత్ గౌడ్జనరల్ సెక్రటరీ
శ్రీ ఉడత మల్లేశం యాదవ్కార్యదర్శి
శ్రీ యానాం ప్రకాష్కార్యదర్శి
శ్రీ సంజయ్ ఘనతేకార్యదర్శి
శ్రీ గటిక క్రాంతి కుమార్కార్యదర్శి
శ్రీ పుల్లంగారి సురేందర్కోశాధికారి
శ్రీ చింతల సురేందర్ యాదవ్సహ కోశాధికారి
శ్రీ స్వయం ప్రకాష్కార్యాలయ కార్యదర్శి
శ్రీ వాసుజాయింట్ ఆఫీస్ సెక్రటరీ