మైనారిటీ మోర్చా | BJP Minority Morcha

భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర మైనారిటీ మోర్చా కమిటీ
BJP Telangana State Minority Morcha

పేరుబాధ్యత
శ్రీ Md.అఫ్సర్ పాషాఅధ్యక్షుడు
శ్రీ హిదాయత్ అలీ మీర్జాఉపాధ్యక్షుడు
శ్రీ భరత్ రెడ్డిఉపాధ్యక్షుడు
శ్రీ Md. ముజీబాజనరల్ సెక్రటరీ
శ్రీ మీర్జా యాకూబ్ అలియాజనరల్ సెక్రటరీ
శ్రీ Md.మహబూబ్ అలీకార్యదర్శి
శ్రీ సైఫుల్లా ఖాన్కార్యదర్శి
శ్రీ విమల్ జైన్కార్యదర్శి
శ్రీ షేక్ రహమతుల్లాకోశాధికారి
శ్రీ Md. పాషాకార్యాలయ కార్యదర్శి
శ్రీ Md. షంషుద్దీన్కో ఆఫీస్ సెక్రటరీ
శ్రీ ఎండి మహమూద్అధికార ప్రతినిధి
శ్రీ బల్బీర్ సింగ్అధికార ప్రతినిధి
శ్రీ గజ్ని మహమ్మద్అధికార ప్రతినిధి