ప్రధాన కార్యదర్శులు

BJP Telangana State General Chief Secretaries

Bangaru Shruthi

కుమారి బంగారు శృతి

గుజ్జుల ప్రేమేందర్ రెడ్డి

Gujjula Premender Reddy
Dugyala Pradeep Kumar

దుగ్యాల ప్రదీప్ కుమార్

డా. కాసం వెంకటేశ్వర్లు యాదవ్

Dr Kasam Venkateshwarlu Yadav 250x250 1