దళిత మోర్చా | BJP Dalit Morcha

భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర దళిత మోర్చా కమిటీ
BJP Telangana State Dalit Morcha

పేరుబాధ్యత
శ్రీ కొప్పు బాషాఅధ్యక్షుడు
శ్రీ బొట్ల శ్రీనివాస్ఉపాధ్యక్షుడు
శ్రీ గద్దల అంజి బాబుఉపాధ్యక్షుడు
శ్రీ జి అంబేద్కర్ఉపాధ్యక్షుడు
శ్రీ కుమ్రి శంకర్జనరల్ సెక్రటరీ
శ్రీ ఆత్మకూరి కాంతి కిరణ్జనరల్ సెక్రటరీ
శ్రీ పోతేపాక సాంబయ్యకార్యదర్శి
శ్రీ జె శివుడుకార్యదర్శి
శ్రీ ఓరుగంటి చందుకార్యదర్శి
శ్రీ కాసిపేట శివాజీకోశాధికారి
శ్రీ కరంజ లవ కుమార్ఉమ్మడి కోశాధికారి
శ్రీ జాడి బాల్ రెడ్డిఅధికార ప్రతినిధి
శ్రీ చింతల శ్రీనివాస్అధికార ప్రతినిధి
శ్రీ ప్రవీణ్ బ్యాడ్గేఅధికార ప్రతినిధి
శ్రీ సూర్య నారాయణఅధికార ప్రతినిధి
శ్రీమతి కాంచన కృష్ణఅధికార ప్రతినిధి
శ్రీ బట్టు రవిఅధికార ప్రతినిధి
శ్రీ కుమార్ (MPTC}అధికార ప్రతినిధి
శ్రీ పి సత్య నారాయణఆఫీస్ సెక్రటరీ
శ్రీ పోతుగంటి నరేందర్ఆఫీసు జాయింట్ సెక్రటరీ
శ్రీ ఎస్ రామ కృష్ణమీడియా ఇంచార్జి
శ్రీ కొండా సంపత్మీడియా కో ఇంచార్జి