గిరిజన మోర్చా | BJP Girijan Morcha

భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర గిరిజన మోర్చా కమిటీ
BJP Telangana State Girijan Morcha

పేరుబాధ్యత
శ్రీ జాటోతు హుస్సేన్ నాయక్
శ్రీ దేవర ఎల్లయ్యఉపాధ్యక్షుడు
శ్రీ మాలోతు నాను నాయక్ఉపాధ్యక్షుడు
శ్రీ అంగోతు ధర్మ నాయక్ఉపాధ్యక్షుడు
శ్రీ అంగోతు ధర్మ నాయక్ఉపాధ్యక్షుడు
శ్రీ నేనావత్ రవి నాయకజనరల్ సెక్రటరీ
శ్రీ సట్ల అశోక్జనరల్ సెక్రటరీ
శ్రీ దాసరి శ్యామ్ రావుకార్యదర్శి
శ్రీ కేతావత్ విమలకార్యదర్శి
శ్రీ కుమ్రా డౌలత్కార్యదర్శి
శ్రీ భూక్య రవి నాయక్కార్యదర్శి
శ్రీ గుగులోతు మహేందర్కోశాధికారి
శ్రీ బోడా నెహ్రూ నాయక్జాయింట్ ట్రెజరర్
శ్రీ వినోద్ రాథోడ్కార్యాలయ కార్యదర్శి
శ్రీ రత్లావత్ రవి నాయక్ఆఫీస్ జాయింట్ సెక్రటరీ
శ్రీ తాతి కృష్ణఅధికార ప్రతినిధి
శ్రీ లౌడ్య రవి నాయక్అధికార ప్రతినిధి
డాక్టర్ భూక్య ప్రసాద రావుఅధికార ప్రతినిధి
శ్రీ రత్లావత్ దేశ్యా నాయక్అధికార ప్రతినిధి
శ్రీ చిట్టారెడ్డి లక్ష్మణ్ రావుఅధికార ప్రతినిధి
శ్రీ బదావత్ బాలాజీ నాయక్అధికార ప్రతినిధి
శ్రీ ఎస్. దశరథ్అధికార ప్రతినిధి
శ్రీ సుధాకర్ నాయక్అధికార ప్రతినిధి
శ్రీ ఇ వెంకటేశ్వర్లుఅధికార ప్రతినిధి