నాయకులు

భారత ప్రధాని

శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు

Narendra Modi
JP Nadda

జాతీయ అధ్యక్షులు

శ్రీ జె.పి.నడ్డా గారు

కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి

శ్రీ అమిత్ షా గారు

Amith Shah