మహిళా మోర్చా | BJP Mahila Morcha

భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా మోర్చా కమిటీ
BJP Telangana State Mahila Morcha

పేరుబాధ్యత
శ్రీమతి కె. గీతా మూర్తిఅధ్యక్షులు
శ్రీమతి ఎం. నాగ పరిమళఉపాధ్యక్షుడు
డాక్టర్ ఎ. మాలతీ లతఉపాధ్యక్షుడు
శ్రీమతి బి. పద్మావతిఉపాధ్యక్షుడు
శ్రీమతి పి. వీణా రెడ్డిప్రధాన కార్యదర్శి
శ్రీమతి వడ్లమూడి సులోచనప్రధాన కార్యదర్శి
శ్రీమతి కళ్యాణం గీతా రాణిరాష్ట్ర కార్యదర్శి
శ్రీమతి కె. శ్యామలా దేవిరాష్ట్ర కార్యదర్శి
శ్రీమతి జి. సుధా రెడ్డిరాష్ట్ర కార్యదర్శి
శ్రీమతి కె. ఉషా కిరణరాష్ట్ర కార్యదర్శి
శ్రీమతి జ్యోతికార్యాలయ కార్యదర్శి
శ్రీమతి ఉమా రాణి యాదవ్కార్యాలయ సహ కార్యదర్శి
శ్రీమతి సామ్రాజ్య లక్ష్మి రెడ్డిఅధికార ప్రతినిధి
శ్రీమతి గడ్డం సునందఅధికార ప్రతినిధి
శ్రీమతి శ్రీదేవిఅధికార ప్రతినిధి
శ్రీమతి నిర్మలా రెడ్డిఅధికార ప్రతినిధి
శ్రీమతి రోజారమణిఅధికార ప్రతినిధి
శ్రీమతి యమునా పాఠక్అధికార ప్రతినిధి
శ్రీమతి స్రవంతి రెడ్డిఅధికార ప్రతినిధి